ฝึกอบรม/สอบ
ฝึกอบรมและสอบ
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 14:34 น.

 

new logo RCPT - Copy copy  

     ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2561

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 15:06 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
แบบฟอร์มการประเมินแพทย์ประจำบ้านระหว่างการฝึกอบรม (In-training evaluation) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017 เวลา 11:25 น.
new logo RCPT - Copy copy   แบบฟอร์มการประเมินแพทย์ประจำบ้านระหว่างการฝึกอบรม (In-training evaluation)
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017 เวลา 11:51 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2016 เวลา 11:06 น.

 

- หัวข้อการประเมินภาคทฤษฎี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:23 น.
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2012 เวลา 06:07 น.

รายชื่อวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้าน

 

วิทยานิพนธ์แพทยประจำบ้าน ปี พ.ศ. 2552- พ.ศ. 2555

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                               
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2012 เวลา 18:47 น.
 


February 2018
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
 
Follow us on
 
      

© 2011-2018 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats