วิชาการ แนวทางเวชปฏิบัติ
แนวทางเวชปฏิบัติ
แนวทางเวชปฏิบัติ COVID-19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:03 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2022 เวลา 11:03 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:34 น.

 

 

 

 

รายการแนวทางเวชปฏิบัติ

ดำเนินการโดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพ 


ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ พ.ศ. 2561

 

 


ค.ศ.

 

ชื่อโรค

 

คณะผู้จัดทำ

 

CPG

2004

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัด

สปสช.

2 MB

2004

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกระดับ รพ.ชุมชน

สปสช.

1007 KB

2004

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาความปวดจากมะเร็ง

สปสช.

699 KB

2004

แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด

สปสช.

2 MB

2004

แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยภาวะต่อมน้ำเหลืองที่คอโต

สปสช.

781 KB

 

2005

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกระดับ รพ.ศูนย์-รพ.ทั่วไป

สปสช.

1 MB

2005

แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

สปสช.

845 KB

 

2006

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

สถาบันประสาทวิทยา

7 MB

2006

แนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

 

633 KB

 

2007

แนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 

4 MB

2007

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

สำหรับแพทย์

 

3 MB

2007

แนวทางการรักษาผู้ป่วย HIV

 

3 MB

2007

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคหลอดเลือดแดง

 

370 KB

 

2008

แนวทางเวชปฏิบัติภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท

 

3 MB

2008

แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม

 

3 MB

2008

แนวทางเวชปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองแตก

สำหรับแพทย์

 

4 MB

2008

แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข การรักษาโรคหลอดเลือด

โคโรนารีย์ผ่านสายสวน

 

387 KB

2008

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏบัติทั่วไป 

 

188 KB

2008

แนวทางการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

 

497 KB

2008

แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

สปสช.

2 MB

 

2009

แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัด

ทดแทนไต

 

635 KB

2009

แนวทางเวชปฏิบัติกลุ่มอาการปวดเรื้อรังระบบกระดูก

และกล้ามเนื้อ

 

2 MB

2009

Clinical Practice Guideline for Topical

Steroid Usage

 

140 KB

2009

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง 

 

197 KB

2009

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง

 

172 KB

2009

แนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน

 

544 KB

2009

แนวทางการรักษาโรคหิด

 

112 KB

 

2010

แนวทางการรักษาผู้ป่วยสิว 

 

278 KB

2010

แนวทางการรักษาโรคหัวใจขาดเลือด

 

109 KB

2010

แนวทางเวชปฏิบัติโรคปวดหลังส่วนล่าง

 

203 KB

2010

แนวทางเวชปฏิบัติโรคหนังแข็ง

 

571 KB

2010

แนวทางการรักษาโรค TTP

 

117 KB

2010

แนวทางการรักษาโรคหูดข้าวสุก

 

109 KB

2010

แนวทางการรักษาโรคลมพิษ

 

183 KB

2010

แนวทางเวชปฏิบัติโรคข้อเสื่อม

 

909 KB

 

2011

Guideline  UrticariaAngioedema

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

143 KB

2011

Guideline Acne

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

183 KB

2011

Guideline AlopeciaAlopecia 

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

94 KB

2011

Guideline AndrogeneticAlopecia 

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

236 KB

2011

Guideline AtopicDermatitis 

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

196 KB

2011

Guideline BullousPemphigoid 

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

124 KB

2011

Guideline MolluscumContagiosum 

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

79 KB

2011

Guideline Psoriasis 

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

297 KB

2011

Guideline Scabies 

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

86 KB

2011

Guideline SuperficialFungalInfection 

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

150 KB

2011

Guideline TopicalSteroidUsage 

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

94 KB

2011

โรคความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์

 

125 KB

 

2012

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป

สมาคมความดันโลหิตสูงฯ

1 MB

2012

 คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

288 KB

 

2013

คำแนะนำการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออก

เดงกีในผู้ใหญ่

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

540 KB

 

2014

แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทย

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

507.43 KB

2014

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

755 KB

2014

แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี

แพทยสภา

1.85 MB

       

2016

แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2559

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

4 MB

       

2017

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560

สมาคมโรคเบาหวานฯ

 3 MB

       

2018

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สมาคมโรคติดเชื้อฯ

768 KB

2023

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคปอดอุดกั้น พ.ศ.2565

สมาคมอุรเวชช์ 

Click

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 16:18 น.
 
แนวทางเวชปฏิบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 15:34 น.

 


  • ข้อพิจารณาสำหรับการนำไปอ้างอิง
  •      แนวทางเวชปฏิบัติเป็นแนวทาง (guideline) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ให้แก่บุคลากรสุขภาพเพื่อช่วยในการตัดสินใจ แต่ไม่ใช่มาตรฐานตามกฎหมายที่ต้องทำตามทุกอย่าง (gold standards) "โดยละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่สภาวะใดสภาวะหนึ่งในขณะนั้น”
  •     ดังนั้น แนวทางเวชปฏิบัติที่จัดทำขึ้น จึงไม่ควรนำไปใช้ตัดสินการรักษาของแพทย์ที่แตกต่างออกไปว่าถูกหรือผิด เพราะในการดูแลรักษาผู้ป่วยมีปัจจัยทั้งจากตัวผู้ป่วยเอง สภาวะแวดล้อม หรือตัวแปรอื่น ที่มีผลทำให้แพทย์ทำการตัดสินใจให้การรักษาที่แตกต่างกันออกไปได้
  •      ในการนำแนวทางเวชปฏิบัติมาใช้นั้น ยังต้องพิจารณาถึงความจำเป็นและสิทธิของผู้ป่วย การรักษาที่แตกต่างจากแนวทางที่แนะนำไว้ ต้องมีการเขียนเหตุผลไว้อย่างชัดเจน ร่วมกับการให้ข้อมูล และสรุปผลแนวทางการให้การรักษา ที่ได้ตกลงไว้กับผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง

  • คัดลอกจาก..แนวทางการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ 9 ราชวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2554
  • ภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย, สุรจิต สุนทรธรรม บรรณาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 08:57 น.
 


June 2023
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2023 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats