วิชาการ แนวทางเวชปฏิบัติ
แนวทางเวชปฏิบัติ
ขอเชิญประชาพิจารณ์ แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติในเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2567 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2024 เวลา 10:17 น.
new logo RCPT - Copy copy

ขอเชิญสมาชิกอายุรแพทย์ร่วมประชาพิจารณ์

แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติในเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2567

อ่านฉบับร่าง คลิกที่นี่  แบบฟอร์มการประเมิน คลิกที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2024 เวลา 10:27 น.
 
แนวทางเวชปฏิบัติ COVID-19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:03 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2022 เวลา 11:03 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:34 น.

 

รายการแนวทางเวชปฏิบัติ

ดำเนินการโดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพ 


ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ พ.ศ. 2561

 

 


ค.ศ.

 

ชื่อโรค

 

ผู้จัดทำ

 

CPG

2016

แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2559

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

Download

       

2017

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560

สมาคมโรคเบาหวานฯ

Download

       

2018

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สมาคมโรคติดเชื้อฯ

Download

2023

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคปอดอุดกั้น พ.ศ.2565

สมาคมอุรเวชช์ 

Download

2023

แนวทางวินิจฉัยและบำบัดโรคหืดในผู้ใหญ่ พ.ศ.2566

สมาคมอุรเวชช์ 

Download

2023

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ฉบับ ปี พ.ศ. 2566

สมาคมโรคติดเชื้อฯ  Download
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2023 เวลา 15:08 น.
 
แนวทางเวชปฏิบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์   
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 15:34 น.

 


  • ข้อพิจารณาสำหรับการนำไปอ้างอิง
  •      แนวทางเวชปฏิบัติเป็นแนวทาง (guideline) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ให้แก่บุคลากรสุขภาพเพื่อช่วยในการตัดสินใจ แต่ไม่ใช่มาตรฐานตามกฎหมายที่ต้องทำตามทุกอย่าง (gold standards) "โดยละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่สภาวะใดสภาวะหนึ่งในขณะนั้น”
  •     ดังนั้น แนวทางเวชปฏิบัติที่จัดทำขึ้น จึงไม่ควรนำไปใช้ตัดสินการรักษาของแพทย์ที่แตกต่างออกไปว่าถูกหรือผิด เพราะในการดูแลรักษาผู้ป่วยมีปัจจัยทั้งจากตัวผู้ป่วยเอง สภาวะแวดล้อม หรือตัวแปรอื่น ที่มีผลทำให้แพทย์ทำการตัดสินใจให้การรักษาที่แตกต่างกันออกไปได้
  •      ในการนำแนวทางเวชปฏิบัติมาใช้นั้น ยังต้องพิจารณาถึงความจำเป็นและสิทธิของผู้ป่วย การรักษาที่แตกต่างจากแนวทางที่แนะนำไว้ ต้องมีการเขียนเหตุผลไว้อย่างชัดเจน ร่วมกับการให้ข้อมูล และสรุปผลแนวทางการให้การรักษา ที่ได้ตกลงไว้กับผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง

  • คัดลอกจาก..แนวทางการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ 9 ราชวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2554
  • ภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย, สุรจิต สุนทรธรรม บรรณาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 08:57 น.
 


May 2024
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats