ประชาสัมพันธ์ แนวทางเวชปฏิบัติการให้วัคซีน COVID-19
แนวทางเวชปฏิบัติการให้วัคซีน COVID-19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษภาคม 2020 เวลา 08:57 น.

 

rcpt firstpagebanner_covid19_20210521

 

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564


ของประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2564  icon updateแนวทางเวชปฏิบัติการให้วัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ใหญ่และผู้ป่วยอายุรกรรม

ฉบับวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  

 

แนวทางเวชปฏิบัติการให้วัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ใหญ่และผู้ป่วยอายุรกรรม (Infographic)

(ขอขอบคุณ พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล ในการออกแบบ infographic)

 

 

คำแนะนำการฉีดวัคซีนจากแพทยสภาและราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง (สำหรับประชาชน)

 

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย จากกรมควบคุมโรค

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มิถุนายน 2564)

 

 

คำแนะนำจากสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ

 

- สมาคมโรคไต ผู้ป่วยโรคไตกับวัคซีน COVID-19


มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย การฉีดวัคซีนป้องกันโควิคในผู้ป่วยมะเร็ง


- สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน


- สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยที่ได้รับหรือรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ


- สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้สูงอายุ


- สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อควรพิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด


- สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย แนวทางในการให้วัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบและโรคแพ้ภูมิตัวเอง


- สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย คำแนะนำการให้ Long Acting Antibody (LAAB) สำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบและโรคแพ้ภูมิตัวเอง

 

- สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19


- สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย คำแนะนำในการรับวัคซีนในผู้ใหญ่ ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19


- สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คำแนะนำสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19ในผู้เป็นเบาหวาน


- สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย คำแนะนำในการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม


- สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี


- สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้ป่วยโรคเลือด (สำหรับแพทย์)

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2022 เวลา 15:39 น.
 
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats