ประชาสัมพันธ์ แนวทางเวชปฏิบัติ COVID-19
แนวทางเวชปฏิบัติ COVID-19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษภาคม 2020 เวลา 08:57 น.

 

truth about_covid19_v2_content_banner

 

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564 icon update

 

หนังสือแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย ฉบับกุมภาพันธ์ 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข icon update
 -  ลิงค์หนังสือ https://online.pubhtml5.com/nqwl/vxcg/#p=1

 

หลักการดูแลแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์และอนุสาขาทางด้านอายุรศาสตร์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

แนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับรูปเล่ม)

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ พญ.เกศินี เธียรกานนท์ Medical illustrator ในการจัดทำรูปเล่มและวาดภาพประกอบ


อัปเดตคำแนะนำของแพทยสภา


คำแนะนำจากสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ

- สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

- สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทยร่วมกับสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

- สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

- สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

- สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

- มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 หน้า 77-79

- แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563

- แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (31 มีนาคม 2563)

- คำแนะนำการส่องกล้องทางเดินอาหารในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ฉบับวันที่ 25 มีนาคม 2563

แนวทางปฏิบัติในการใส่ท่อช่วยหายใจฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคโควิด 19 ชนิดรุนแรง ฉบับปรับปรุง 14 พฤษภาคม 2563

- บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- แนวปฏิบัติการทำหัตถการผู้ป่วยโรคไตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

 

 -------------------------------

 

PRESIDENT TRUMP VS COVID-19

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2021 เวลา 11:41 น.
 
April 2021
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

.

 

 
Follow us on     

© 2011-2021 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats