ราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยฯ
กฎระเบียบราชวิทยาลัยฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 04:23 น.

แนะนำราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (English Version)

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546

ระเบียบว่าด้วยสมาชิกแห่งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552

Top

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_1

Top

 

rcpt member_formal-2

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_3

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_4

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_5

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_6

 

Top

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2017 เวลา 09:33 น.
 
ประวัติราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 18:42 น.
alt  ประวัติราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


ประวัติโดยย่อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2526 ก่อตั้งวิทยาลัยอายุรแพทย์

ปี พ.ศ. 2528 เป็นราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 04:14 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
แนะนำราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 16:18 น.

alt

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

(ความเป็นมา การพัฒนา และบทบาทการศึกษาหลังปริญญาของอายุรแพทย์)

  • คำจำกัดความ "อายุรแพทย์"
    •      อายุรแพทย์ คือแพทย์ที่ทำหน้าที่วินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคทางอายุรศาสตร์ ซึ่งเป็นโรคหรือความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายทั้งหมด โดยให้คำแนะนำและ/หรือให้ยา
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 03:21 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012 เวลา 11:10 น.

 

 

new logo RCPT - Copy copy

คณะกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัยที่ 17  วาระพ.ศ.  2559 - 2561


คณะกรรมการชอ10x12


รายนาม

ตำแหน่ง

นายแพทย์

อมร  ลีลารัศมี

ประธาน

นายแพทย์

สมชาย   เอี่ยมอ่อง

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

นายแพทย์

อดิศร  วงษา

เลขาธิการ

นายแพทย์

สมนึก  สังฆานุภาพ

รองเลขาธิการ

แพทย์หญิง

จันทราภา   ศรีสวัสดิ์

เหรัญญิก

นายแพทย์

ธันยชัย  สุระ

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

แพทย์หญิง

นิจศรี   ชาญณรงค์

รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

นายแพทย์

ไชยรัตน์   เพิ่มพิกุล

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายอายุรศาสตร์

แพทย์หญิง

วรรณี   นิธิยานันท์

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจริยธรรม

นายแพทย์

บุญส่ง   พัจนสุนทร

รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจริยธรรม

นายแพทย์

รุ่งโรจน์   กฤตยพงษ์

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย

นายแพทย์

อานุภาพ  เลขะกุล

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง

นายแพทย์

สุรจิต  สุนทรธรรม

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายแนวทางเวชปฏิบัติและการจัดการความรู้

นายแพทย์

อิทธพร   คณะเจริญ

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศและองค์กรสัมพันธ์

นายแพทย์

อนุตตร  จิตตินันทน์

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

นายแพทย์

อัษฎา  ตียพันธ์

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม

นายแพทย์

ชัยชาญ    ดีโรจนวงศ์

นายทะเบียน

นายแพทย์

ธีระพงษ์  ตัณฑวิเชียร

กรรมการกลาง

นายแพทย์

สุธน  พรธิสาร

กรรมการกลาง

นายแพทย์

ชุษณา สวนกระต่าย

กรรมการกลาง

นายแพทย์

เฉลิม  ลิ่วศรีสกุล

กรรมการกลาง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2017 เวลา 09:24 น.
 


February 2018
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
 
Follow us on
 
      

© 2011-2018 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats