ราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012 เวลา 11:10 น.

 

 

new logo RCPT - Copy copy

คณะกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัยที่ 17  วาระพ.ศ.  2559 - 2561


คณะกรรมการชอ10x12


รายนาม

ตำแหน่ง

นายแพทย์

อมร  ลีลารัศมี

ประธาน

นายแพทย์

สมชาย   เอี่ยมอ่อง

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

นายแพทย์

อดิศร  วงษา

เลขาธิการ

นายแพทย์

สมนึก  สังฆานุภาพ

รองเลขาธิการ

แพทย์หญิง

จันทราภา   ศรีสวัสดิ์

เหรัญญิก

นายแพทย์

ธันยชัย  สุระ

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

แพทย์หญิง

นิจศรี   ชาญณรงค์

รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

นายแพทย์

ไชยรัตน์   เพิ่มพิกุล

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายอายุรศาสตร์

แพทย์หญิง

วรรณี   นิธิยานันท์

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจริยธรรม

นายแพทย์

บุญส่ง   พัจนสุนทร

รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจริยธรรม

นายแพทย์

รุ่งโรจน์   กฤตยพงษ์

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย

นายแพทย์

อานุภาพ  เลขะกุล

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง

นายแพทย์

สุรจิต  สุนทรธรรม

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายแนวทางเวชปฏิบัติและการจัดการความรู้

นายแพทย์

อิทธพร   คณะเจริญ

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศและองค์กรสัมพันธ์

นายแพทย์

อนุตตร  จิตตินันทน์

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

นายแพทย์

อัษฎา  ตียพันธ์

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม

นายแพทย์

ชัยชาญ    ดีโรจนวงศ์

นายทะเบียน

นายแพทย์

ธีระพงษ์  ตัณฑวิเชียร

กรรมการกลาง

นายแพทย์

สุธน  พรธิสาร

กรรมการกลาง

นายแพทย์

ชุษณา สวนกระต่าย

กรรมการกลาง

นายแพทย์

เฉลิม  ลิ่วศรีสกุล

กรรมการกลาง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2017 เวลา 09:24 น.
 
February 2018
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
 
Follow us on
 
      

© 2011-2018 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats