ประชาสัมพันธ์ กรอบมาตรฐาน WFME (มคว.1- มคว.3)
กรอบมาตรฐาน WFME (มคว.1- มคว.3) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 18:57 น.


 

มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาอายุรศาสตร์ (มคว.1)


Timeline มคว. 1 -3 อนุสาขา


มคว.2 อายุรศาสตร์


มคว.2 อนุสาขา


มคว.3 (ข้อมูลสำหรับการตรวจWFME)

 

ความคืบหน้าการตรวจ มคว.3 / ตารางการตรวจ / status ผู้ตรวจประเมินหลักและผู้ตรวจประเมินร่วม

 

มคว.3_ประกาศแพทยสภา_สถาบันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วเอกสารเผยแพร่


เอกสารการอบรม 16 กันยายน 2562

 

เอกสารเผยแพร่_ประชุมวิชาการ WFME แพทยสภา_11 ต.ค.62แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:29 น.
 
 
Follow us on     
© 2011-2022 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats