หน้าหลัก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
การสรรหาและเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 02:34 น.

999 Page_3_cut

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอเชิญอายุรแพทย์สมาชิกสามัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยปิดรับการเสนอชื่อภายในวันที่ 1 ตุลาคม ศกนี้

รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 (ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ของการมอบรางวัล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่อายุรแพทย์ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ เสียสละ มีความดีเด่นด้านจริยธรรม ประกอบคุณงามความดีมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ตลอดจนเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมโดยทั่วถึงกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
LINK: http://www.rcpt.org/content/2560/outstanding_doctor_2561/

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 02:39 น.
 
การเสนอชื่อองค์ปาฐก Presidential Lecture PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:05 น.

Pre Lect PR 2018

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งปาฐกถา “Presidential Lecture” ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ วาระในอดีต
สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สามารถร่วมเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น องค์ปาฐก สำหรับการปาฐกถา “Presidential Lecture” ได้
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญมาบรรยายในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2561

ปิดรับการเสนอชื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคมศกนี้
LINK: http://www.rcpt.org/lecture_presidential/presidential.php

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:38 น.
 
การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 28 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:24 น.

 

new logo RCPT - Copy copy

   ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 28 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 15:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
สมาคมประสาทวิทยา เชิญชวนแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 14:02 น.

 

ส.ประสาทวทยา

   "สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2560 Theme: “Rationale pharmacotherapy in common neurological diseases” วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-716-5901 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 14:07 น.
 
ชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อฯ ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 13:39 น.

 

ส.ประสาทวทยา

   "ชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อ และเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 Theme: “Clinico-electro-pathological correlation in Neuromuscular disorder” วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-716-5994 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 14:00 น.
 
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 09:06 น.
ส.โภชนวทยา   สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ  เข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ว่าด้วยเรื่อง "อาหารสุขภาพเพื่อชีวติ" ในวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 10:19 น.
 
ข้อแนะนำการใช้ยา chloroquine รักษาผู้ป่วย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:51 น.

new logo RCPT - Copy copy

ข้อแนะนำการใช้ยา chloroquine  รักษาผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม...
 

เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ทุกท่าน

สารถึงสมาชิกฉบับนี้ เป็นฉบับที่สองของประธานราชวิทยาลัย ฯ ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และเป็นชุดสมัยที่ ๑๗ วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หนึ่งปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญรวมทั้งความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาอย่างมากมาย เหตุการณ์แรกที่จะกล่าวถึงเป็นเรื่องที่มีอยู่ในจิตใจของชาวอายุรแพทย์ทุกท่าน ได้แก่ ความจงรักภักดีและการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (อ่านต่อ คลิก)

September 2017
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 
Follow us on
 
      

© 2011-2017 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats