หน้าหลัก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 15 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 08:31 น.
S _7422155

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 15 เรื่อง “The pituitary gland – more than just phlegm” วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 08:42 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การเสนอชื่อองค์ปาฐก "Presidential Lecture" ประจำปี พ.ศ.2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2016 เวลา 14:04 น.

 

new logo RCPT - Copy copy

การเสนอชื่อองค์ปาฐก "Presidential Lecture" ประจำปี พ.ศ.2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2016 เวลา 14:34 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 11:28 น.
new logo RCPT - Copy copy

ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 12:07 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสรรหาและเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 09:48 น.
Distinguished pic2

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอเชิญอายุรแพทย์สมาชิกสามัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยปิดรับการเสนอชื่อภายในวันที่ 14 ตุลาคม ศกนี้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 00:43 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมวิชาการ 3rd Bumrungrad Neuroscience Annual Conference 2016 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2016 เวลา 14:09 น.
Bumrungrad

ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะจัดการประชุมวิชาการ 3rd Bumrungrad Neuroscience Annual Conference 2016 ในหัวข้อเรื่อง “The Updates on Neurovascular Diseases” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคาร BI Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2016 เวลา 14:41 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อ และเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2016 เวลา 13:22 น.

ส.ประสาทวทยา

สมาคมประสาทวิทยา ขอเชิญอายุรแพทย์ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อ และเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Theme: “Disease of peripheral nerve and muscle” ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาและแนวทางใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2016 เวลา 13:30 น.
 
การประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 11:29 น.
ส.รมาตสซม

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 11:52 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การอบรมระยะสั้น "Rheumatology for the Non-Rheumatologist" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 11:39 น.
ส.รมาตสซม

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการอบรมวิชาการระยะสั้น “Rheumatology for the Non-Rheumatologist” ครั้งที่ 16 “Pitfalls in Diagnosis and Management of Common Rheumatic Diseases” ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 12:04 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2

เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ทุกท่าน

สารถึงสมาชิกฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของประธานราชวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ชุดใหม่จำนวน ๒๑ ท่าน คณะกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยชุดนี้เป็นสมัยที่ ๑๗ วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ กระผมคิดว่า การเป็นคณะกรรมการในวาระนี้ ถือเป็นวาระที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะมีงานเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปีในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วย... (อ่านต่อ คลิก)

October 2016
M T W T F S S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

.

 

ดาวน์โหลดสไลด์การประชุมวิชาการสัญจร (เก่า)
 
Follow us on
 
      

© 2011-2016 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats