หน้าหลัก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 11:28 น.
new logo RCPT - Copy copy

ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 12:07 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสรรหาและเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 09:48 น.
Distinguished pic2

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอเชิญอายุรแพทย์สมาชิกสามัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยปิดรับการเสนอชื่อภายในวันที่ 14 ตุลาคม ศกนี้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 00:43 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมวิชาการ 3rd Bumrungrad Neuroscience Annual Conference 2016 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2016 เวลา 14:09 น.
Bumrungrad

ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะจัดการประชุมวิชาการ 3rd Bumrungrad Neuroscience Annual Conference 2016 ในหัวข้อเรื่อง “The Updates on Neurovascular Diseases” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคาร BI Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2016 เวลา 14:41 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อ และเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2016 เวลา 13:22 น.

ส.ประสาทวทยา

สมาคมประสาทวิทยา ขอเชิญอายุรแพทย์ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อ และเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Theme: “Disease of peripheral nerve and muscle” ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาและแนวทางใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2016 เวลา 13:30 น.
 
การประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 11:29 น.
ส.รมาตสซม

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 11:52 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การอบรมระยะสั้น "Rheumatology for the Non-Rheumatologist" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 11:39 น.
ส.รมาตสซม

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการอบรมวิชาการระยะสั้น “Rheumatology for the Non-Rheumatologist” ครั้งที่ 16 “Pitfalls in Diagnosis and Management of Common Rheumatic Diseases” ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 12:04 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2016 เวลา 09:01 น.
ส.โภชนวทยา

สมาคมโภชนวิทยาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Proactive Nutrition for Sustainability” ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tcn-conference.com

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2016 เวลา 09:39 น.
 
ตำราวิชาการ Problem based in internal medicine : Case discussion PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 08:27 น.
problem-based-book

ตำราวิชาการออกใหม่ Problem based in internal medicine : Case discussion พร้อมวางจำหน่ายแล้วสำหรับแพทย์ผู้สนใจ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 09:43 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2

เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ทุกท่าน

สารถึงสมาชิกฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของประธานราชวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ชุดใหม่จำนวน ๒๑ ท่าน คณะกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยชุดนี้เป็นสมัยที่ ๑๗ วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ กระผมคิดว่า การเป็นคณะกรรมการในวาระนี้ ถือเป็นวาระที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะมีงานเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปีในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วย... (อ่านต่อ คลิก)

September 2016
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

.

 

ดาวน์โหลดสไลด์การประชุมวิชาการสัญจร (เก่า)
 
Follow us on
 
      

© 2011-2016 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats