หน้าหลัก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
RCPT Letter จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2565Truth about COVID-19แนวทางเวชปฏิบัติการให้วัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ใหญ่และผู้ป่วยอายุรกรรม
กรณีมีมิจฉาชีพโทรศัพท์หลอกลวงสมาชิกอายุรแพทย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2022 เวลา 11:52 น.
new logo RCPT - Copy copy  กรณีมีมิจฉาชีพโทรศัพท์หลอกลวงสมาชิกอายุรแพทย์
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2022 เวลา 12:02 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
แพทยสภาขอเชิญตอบแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 12 มกราคม 2022 เวลา 16:45 น.
Logo พส

แพทยสภาขอเชิญตอบแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1)

และการประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมการศึกษาหลังปริญญาตามเกณฑ์ WFME (มคว.3)

ตั้งแต่วันที่ 7 - 19 มกราคม พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 มกราคม 2022 เวลา 16:51 น.
 
ประกาศเรื่องการปฎิบัติงานของสำนักงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2021 เวลา 09:03 น.

new logo RCPT - Copy copy ประกาศเรื่องการปฎิบัติงานของสำนักงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2021 เวลา 09:09 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การรับสมัครรับเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ สมัยที่ 20 วาระ พ.ศ. 2565-2567 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Prasert   
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2021 เวลา 08:41 น.
new logo RCPT - Copy copy

การรับสมัครรับเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ สมัยที่ 20 วาระ พ.ศ. 2565-2567


เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับผู้สมัคร ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2021 เวลา 13:03 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
แจ้งความประสงค์วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ สมัยที่ 20 วาระ พ.ศ. 2565-2567 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Prasert   
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:49 น.

new logo RCPT - Copy copy

แจ้งความประสงค์วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ สมัยที่ 20 วาระ พ.ศ. 2565-2567


สมาชิกสามัญต้องแสดงความจำนงลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น.


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2021 เวลา 21:02 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2565 หลังการคัดเลือกรอบที่ 1 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2021 เวลา 17:27 น.

new logo RCPT - Copy copy

ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2565

หลังการคัดเลือกรอบที่ 1 ครั้งที่ 2

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2021 เวลา 17:33 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2565 หลังการคัดเลือกรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2021 เวลา 08:46 น.
new logo RCPT - Copy copy

ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2565

หลังการคัดเลือกรอบที่ 1 ครั้งที่ 1

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10:27 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศร่วม 5 องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ เรื่อง การกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด 19 หลังครบกำหนดรักษาหรือกักตัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Prasert   
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2021 เวลา 08:00 น.
new logo RCPT - Copy copy
Update.....ประกาศร่วม 5 องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์

เรื่อง การกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด 19 หลังครบกำหนดรักษาหรือกักตัว
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2021 เวลา 21:02 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 3
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์
 
Follow us on     
© 2011-2022 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats