เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์   
หน้าหลัก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 17:01 น.

new logo RCPT - Copy copy

สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์

กำหนดรับสมัครภายในเดือนมีนาคม วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

(เว้นวันหยุดราชการ และระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2558)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 17:37 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ต่อยอด ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:35 น.

new logo RCPT - Copy copy ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ต่อยอด ปีการศึกษา 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:51 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:56 น.

new logo RCPT - Copy copy

 

เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน

                เนื่องจากระบบการลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี 2558 เป็นระบบลงทะเบียนแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนของท่าน โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 11:30 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
รับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตร ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2014 เวลา 10:43 น.
new logo RCPT - Copy copy

    รับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตร  อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก,  อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมอง,  อนุสาขาหัตการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจ,  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล,  อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก ประจำปี 2558 รอบที่ 2

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015 เวลา 11:55 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
เกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2015 เวลา 13:02 น.

new logo RCPT - Copy copy     

   เกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557  ดาวน์โหลดเอกสาร : เกณฑ์และการรับรองมาตรฐานหน่วยไตเทียม ฉบับปรับปรุง 2557,    

แบบรายงานประเมินตนเอง 2548,      รายละเอียดการส่งแบบประเมินตนเอง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2015 เวลา 14:08 น.
 
โครงการสรรหาสมาชิกทรงคุณวุฒิ (MFRCPT) ประจำปี พ.ศ.2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:16 น.

new logo RCPT - Copy copy

     ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ดำเนินโครงการสรรหาสมาชิกทรงคุณวุฒิ (MFRCPT) เพื่อรับประกาศนียบัตร Masterly Fellow of The Royal College of Physicians of Thailand ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีเกณฑ์ระเบียบการพิจารณา ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ หากสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์กำหนด สามารถยื่นใบสมัครและยื่นเอกสารตามที่กำหนด ได้ที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558  ดาวน์โหลดเอกสาร : ใบสมัคร MFRCPT , ระเบียบ MFRCPT

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2015 เวลา 14:44 น.
 
การประชุมวิชาการ 2nd Bumrungrad Neuroscience Annual Conference 2015 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 11:23 น.

new logo RCPT - Copy copy

     ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะจัดการประชุมวิชาการ 2nd Bumrungrad Neuroscience Annual Conference 2015 “Neuroimmunological Disorders” ในวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 07.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคาร BI Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2667 1885

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 14:19 น.
 
ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2014 เวลา 14:46 น.
new logo RCPT - Copy copy

       ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลับาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานได้มีมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้อนุมัติทุนฝึกอบรมประจำปี 2558 ทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน เป็นเวลา 2 ปีดังนี้ 1. ทุนฝึกอบรมอายุรแพทย์โรคไต   2. ทุนฝึกอบรมกุมารเวชศาสตร์โรคไต   3. ทุนฝึกอบรมศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.kidneythai.org

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2014 เวลา 15:47 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2

สารจากประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
     ก่อนอื่นผมต้องขออภัยที่ไม่ได้เขียนสารถึงสมาชิกตั้งแต่เข้ารับหน้าที่ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2557 ผมคงไม่ได้มีคำแก้ตัวใดๆ อาจเป็นเพราะโดยส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบเขียนบทความเท่าไรนัก และอีกประการคืออยากจะรอให้มีข้อมูลนโยบายการบริหารราชวิทยาลัยฯ ของกรรมการชุดนี้มากพอสมควร ... อ่านต่อ คลิก

 
March 2015
M T W T F S S
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

.

 

ดาวน์โหลดสไลด์การประชุมวิชาการสัญจร (เก่า)
 
Follow us on
 
      

© 2011-2014 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats