ฝึกอบรม/สอบ ข่าวฝึกอบรมและสอบ สำหรับสาขาต่าง ๆ ทางอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์ต่อยอด(Fellow)
สำหรับสาขาต่าง ๆ ทางอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์ต่อยอด(Fellow) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 เวลา 16:27 น.

 

 ผู้ประสงค์ที่จะสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาดังต่อไปนี้

- อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา / (เข้าปี 3) อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

- อายุรศาสตร์โรคเลือด / (เข้าปี 2) อายุรศาสตร์โรคเลือด

- ประสาทวิทยา / (เข้าปี 2) ประสาทวิทยา

- ตจวิทยา / (เข้าปี 2) ตจวิทยา

- โภชนศาสตร์คลินิก

- เวชบำบัดวิกฤต

- เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

- อายุรศาสตร์การนอนหลับ

- อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

- อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม

- อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

- อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

- อายุรศาสตร์โรคไต

- อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

- อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

- อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ


ให้ดำเนินการผ่านสมาคมวิชาชีพที่กำกับดูแลสาขา/อนุสาขาที่สมัคร : รายละเอียดตาม ผนวก ก. ท้ายประกาศ

1) กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website : http://www.tmc.or.th/tcgme

2) ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 1,400 บาท (ชำระผ่านสมาคมฯ ทุกสาขา ตามภาคผนวก ก)

3) ส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐานการสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

    (ผ่าน e-mail สมาคมฯ ตามภาคผนวก ก)

 

• ประกาศ และข้อมูลติดต่อสมาคมวิชาชีพ

• จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์ต่อยอดแก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 เวลา 16:58 น.
 
March 2024
M T W T F S S
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats