ฝึกอบรม/สอบ ข่าวฝึกอบรมและสอบ บทความความรู้บูรณาการสำหรับแพทย์
บทความความรู้บูรณาการสำหรับแพทย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014 เวลา 16:57 น.


บทความความรู้บูรณาการสำหรับแพทย์


 

บทที่ 1 แพทย์กับเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ


บทที่ 2 สิทธิของผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้สวัสดิการของข้าราชการ


บทที่ 3 สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยที่ได้รับจากการประกันชีวิต


บทที่ 4 การจัดการความขัดแย้งจากการใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข


บทที่ 5 บทบาทของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ต่อแพทย์


บทที่ 6 บทบาทของแพทยสภาต่อแพทย์


บทที่ 7 ความรู้ด้านกฏหมายสำหรับแพทย์


บทที่ 8 กรอบแนวคิด หลักการการพัฒนาระบบบริการการแพทย์


บทที่ 9 การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่และการติดตามหลังการใช้บทที่ 10 ยากำพร้าบทที่ 11 กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษบทที่ 12 กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทบทที่
13 Palliative Care and End of Life Careบทที่ 14-1 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑บทที่ 14-2 หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินฯบทที่ 14-3 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน_ข้อกำหนดว่าด้วยสถานพยาบาลบทที่
14-4 กฎหมายเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน


บทที่ 15 TM Volume 5 Standard Coding Guidelines

                 หมายเหตุ P.1-14, 19-24 (หน้าที่ 24 อ่านถึง paragarp แรก), 34-36,51-53, 60-65, 84-88,

                 155-156, 166-167,170-171, 260-265

 

บทที่ 16 การสรุปและรับรองสาเหตุการตาย


บทที่ 17 การใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ


บทที่ 18 Diagnosis-Related Groups (กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม)


บทที่ 19 แนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ


 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 เมษายน 2014 เวลา 22:22 น.
 
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats