วิชาการ ประชุมวิชาการสัญจร รายนามคณะทำงานวิชาการสัญจร
รายนามคณะทำงานวิชาการสัญจร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2012 เวลา 01:31 น.

 

รายนามคณะทำงานวิชาการสัญจร (วาระปี พ.ศ. 2555 – 2557)

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 • นายแพทย์ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์
 • นายแพทย์ฆนากร รุ่งโรจน์วัฒนา
 • นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
 • นายแพทย์โตมร ทองศรี
 • แพทย์หญิงทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์
 • นายแพทย์นครินทร์ ศันสนยุทธ
 • นายแพทย์บัญชา สถิระพจน์
 • แพทย์หญิงปฏิมา อรวรรณหโณทัย
 • นายแพทย์มนะพล กุลปราณีต
 • นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร
 • แพทย์หญิงรัชนี แซ่ลี้
 • แพทย์หญิงเลลานี ไพฑูรย์พงษ์
 • แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล                 
 • นายแพทย์สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
 • แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล
 • แพทย์หญิงปูชนิยะดา วิเชียรธรรม
 • ประธาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงานและเลขานุการฯ

 

 


รายนามคณะทำงานวิชาการสัญจร วาระปี พ.ศ. 2555-2557

โีครงการโครงการประชุมวิชาการสัญจร

แผนการดำเนินงานโครงการฯ

สรุปผลการดำเนินงานประชุมวิชาการสัญจร

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2012 เวลา 02:23 น.
 
 
Follow us on     
© 2011-2021 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats