จดหมายจากประธานราชวิทยาลัย ปีที่ 5 RCPT letter จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 วันที่ 1 เมษายน 2567
RCPT letter จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 วันที่ 1 เมษายน 2567 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2024 เวลา 08:40 น.

rcptenewsletter-vol5no7of2567-w800


RCPT letter จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก
ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 วันที่ 1 เมษายน 2567


ผลการคัดเลือก รางวัล RCPT Lifetime Achievement Award

ด้วยวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้ชื่อว่า “ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จวบจนปัจจุบัน 

และในปี พ.ศ. 2567 นี้ คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ ดำริจัดงานประชุมวิชาการ 40 ปี ระหว่างวันที่ 24 - 27 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

เนื่องในโอกาสพิเศษนี้ คณะกรรมการบริหาร จึงได้จัดตั้งรางวัล RCPT Lifetime Achievement Award เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแด่อายุรแพทย์อาวุโส ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละและประกอบคุณงามความดี มีความดีเด่นด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมท่านอื่น ๆ 

อนุสนธิจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์ขอมอบรางวัลเกียรติยศนี้ แด่อายุรแพทย์อาวุโส  ดังรายนาม เรียงตามลำดับอายุ จำนวน 8 ท่าน

ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ

ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา

ศ.เกียรติคุณ นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย

ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

รศ. นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร


ทั้งนี้ท่านอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ 40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  เวลา 09:00 น.

ลิงก์ข่าวหน้าเว็บไซต์
http://www.rcpt.org/index.php/announce/1007--rcpt-lifetime-achievement-award.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAVE THE DATE

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 40
วันที่ 24-27 เมษายน พ.ศ. 2567 
ณ เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

(Onsite Meeting)
 
Theme การประชุม : The Essence of Internal Medicine 

Schedule: https://www2.rcpt.org/conference/2024/program
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2024 เวลา 08:44 น.
 
May 2024
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats