จดหมายจากประธานราชวิทยาลัย ปีที่ 5 RCPT letter จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 วันที่ 1 มีนาคม 2567
RCPT letter จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 วันที่ 1 มีนาคม 2567 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 18:01 น.

rcptletter-year5-no5-3567-w800

 

RCPT letter จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 วันที่ 1 มีนาคม 2567

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์  

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

เวลา 12:00-13:30 น.

"Erythropoietin Resistance in Patients with Chronic Kidney Disease"

วิทยากร
น.อ. นพ.พงศธร คชเสนี                  
อายุรแพทย์โรคไต
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

รศ. พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล          
อายุรแพทย์โรคเลือด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ         
อายุรแพทย์โรคเลือด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Moderator
รศ. นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ         
อายุรแพทย์โรคเลือด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนฟรี (คลิก)

ลิงก์ https://forms.gle/5yFwdwKZPaKgoXz37


ปิดรับการลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

- - - - - - - - - - - - - - - - - -


SAVE THE DATE

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 40

วันที่ 24-27 เมษายน พ.ศ. 2567 
ณ เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

(Onsite Meeting)
 
Theme การประชุม : The Essence of Internal Medicine 

Schedule: https://www2.rcpt.org/conference/2024/program


Late registration ชำระเงินภายใน 31 มี.ค. 2567
https://www2.rcpt.org/conference/2024/?#registration_rate

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 


การเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธาน 
สมัยที่ 21 วาระ พ.ศ.2567-2569
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ ได้ประกาศเพื่อให้สมาชิกสามัญ สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ สมัยที่ 21 วาระ พ.ศ. 2567-2569 ซึ่งปิดรับผู้สมัครเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 16:00น. แล้วนั้น 

คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในตำแหน่งต่าง ๆ แล้ว

 ผู้สมัคร ผู้รั้งตำแหน่งประธาน จำนวน 3 ท่าน (เลือกได้ไม่เกิน 1 ท่าน)  

 คณะผู้บริหาร เลือกตั้งทั่วไป จำนวน 14 ท่าน 
   (ไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง เนื่องจากผู้สมัครครบตามจำนวน)

 คณะผู้บริหารจากภาคต่าง ๆ รวม 5 ภาค มีผู้สมัครภาคละ 1 ชื่อ
   (ไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง เนื่องจากผู้สมัครครบตามจำนวน)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1BA8R8fYXLf53uo6CXFWYR6si5CSEUedp/view?usp=sharing

ประวัติผู้สมัครผู้รั้งตำแหน่งประธาน
https://drive.google.com/file/d/1w193mrJRmdulFuCcmlCAqiAADLABAQR-/view

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการเลือกตั้ง
ได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
หรือติดต่อผู้ประสานงานการเลือกตั้ง 
นายประเสริฐ เดชจิจารุวัฒน์ 
มือถือ 09-2268-6669
ไอดีไลน์ first029

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 


สมาชิกสามัญที่แจ้งความจำนงทาง google form ประสงค์ขอลงคะแนนผ่านบัตรเลือกตั้ง ภายในวันที่ 29 ธ.ค. พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

ราชวิทยาลัย ฯ จัดส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้แล้ว 

ขอให้ท่านได้โปรดลงคะแนนและนำส่งบัตรเลือกตั้งใส่ซองที่ท่านได้รับส่งกลับมาทางราชวิทยาลัย ฯ ภายในวันที่ 22 มี.ค. 2567 


ลิงก์ ปชส.เพิ่มเติม (สำหรับสมาชิกที่ลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์)
http://www.rcpt.org/index.php/announce/996--21-2567-2569.html

หากสมาชิกท่านใดไม่แน่ใจว่าท่านมีชื่ออยู่ใน google form หรือไม่

โปรดส่งชื่อ นามสกุล เลข ว. ท่านมาที่อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

สมาชิกสามัญซึ่งไม่ได้แจ้งความจำนงลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์ ภายใน 29 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ท่านจะต้องลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ราชวิทยาลัย ฯ เปิดระบบการลงคะแนนเลือกตั้ง ผ่านระบบ e-vote ของแพทยสภา ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 น. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ลิงก์เลือกผู้รั้งตำแหน่งประธาน
https://allregist.com/evote/vote_open.php?loginID=8b0afddce19abe9d79637044539da127

สำหรับการลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หากท่านยังไม่เคยสร้าง pin code สำหรับสมาชิกแพทยสภา หรือเคยสมัครแล้วลืม pin code 
โปรดคลิกลิงก์ https://doctor.tmc.or.th/

สอบถาม เรื่อง pin code เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ในเวลาราชการ 0-2590-1887, 09-9498-4509  หรือส่งอีเมล โดยระบุชื่อ สกุล เลขที่ใบอนุญาต ฯ มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

การลงคะแนนเลือกตั้งทั้ง 2 แบบ 
ปิดระบบวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 
เวลา 16:00 น.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 18:18 น.
 
April 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats