จดหมายจากประธานราชวิทยาลัย ปีที่ 4 RCPT letter จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก ปีที่ 4 ฉบับที่ 23 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
RCPT letter จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก ปีที่ 4 ฉบับที่ 23 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2023 เวลา 07:33 น.

rcptenewsletter-year4-no23-2566-w800

RCPT letter 
จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 23
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

การเลือกตั้ง 
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ สมัยที่ 21 วาระ พ.ศ.2567-2569

ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย พ.ศ. 2564
ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1_9gBnwPPnRU1jw-hffZfShspEN8FS60y/view?usp=sharing

กำหนดการเลือกตั้ง
ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1O9PAzEWZqBlJMD814Pn-GiuSsOA1ztRS/view?usp=sharing


ผู้ประสานงานการเลือกตั้ง 
นายประเสริฐ เดชจิจารุวัฒน์ 
ไอดีไลน์ first029 มือถือ 09-2268-6669


ด้วยคณะผู้บริหารฯ สมัยที่ 20 วาระ พ.ศ. 2565-2567 จะครบวาระในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง ดังนี้

การรับสมัครรับเลือกตั้ง

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ขอเชิญสมาชิกสามัญทุกท่านที่สนใจเข้ามาร่วมพัฒนาราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “องค์กรวิชาชีพชั้นนำระดับนานาชาติทางอายุรศาสตร์และเป็นที่พึ่งของสังคม” 
โดยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ ผู้รั้งตำแหน่งประธาน, คณะผู้บริหาร (เลือกตั้งทั่วไป) หรือคณะผู้บริหารจากภาคต่างๆ รวม 5 ภาค
   

ปิดรับผู้สมัคร ภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:00 น.

กรอกใบสมัครผ่าน google form
ลิงก์ https://forms.gle/xUUxGAvwRVTy7snV6

หรือ Download ใบสมัคร และนำส่งทางอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ลิงก์ https://docs.google.com/document/d/1n9_EI-hBL48G0cSpSNoYgfsinmpgg9zS/edit?usp=sharing&;rtpof=true&sd=true

สมาชิกสามัญที่ต้องการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง (บัตรกระดาษส่งทางไปรษณีย์) 
โปรดแจ้งความจำนง โดยคลิกลิงก์หรือสแกน QR code ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00 น.

สมาชิกสามัญท่านใดที่ต้องการลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ลงคะแนนออนไลน์) ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ 

ทั้งนี้หากท่านเลือกลงคะแนนแบบใดแบบหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มีบรรยายออนไลน์ฟรี 2 รายการ 

เวลา 12:00-13:15 น.

"What’s New in Thai DM CPG 2023?”

วิทยากร 
ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
โรงพยาบาลราชวิถี

พ.อ.หญิง สิรกานต์ เตชะวณิช
แพทย์โภชนศาสตร์คลินิก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้ดำเนินการอภิปราย
ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
โรงพยาบาลราชวิถี


ลิงก์ลงทะเบียน https://forms.gle/3tg3eMCYA49rgvoMA

ปิดรับการลงทะเบียนภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

เวลา 17:00 - 20:00 น. 

KIDNEY PLAYLIST 2023: Year in Review in Kidney Disease

งานประชุมที่รวบรวมเนื้อหาโรคไตที่สำคัญในปี 2566 จาก International Congress เช่น World Congress of Nephrology (WCN), European Renal Association (ERA), American Society of Nephrology (ASN) โดยแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคไต

วิทยากร
ผศ. พญ.ไกรวิพร เกียรติสุนทร
โรงพยาบาลศิริราช

ศ. พญ.ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผศ. พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์
โรงพยาบาลราชวิถี

ผศ. นพ.กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ผศ. นพ.สาธิต คูระทอง
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ผู้ดำเนินรายการ
น.อ. นพ.พงศธร คชเสนี
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์
โรงพยาบาลศิริราช

ลิงก์ลงทะเบียน https://inviteyouto.we-conferences.com/Kidney_Playlist.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAVE THE DATE

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 40

วันที่ 24-27 เมษายน 2567 
ณ เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

(Onsite Meeting)

Theme การประชุม : The Essence of Internal Medicine 

ลิงก์ website: https://www2.rcpt.org/conference/2024/

ลิงก์ schedule: https://www2.rcpt.org/conference/2024/program

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2023 เวลา 11:04 น.
 
March 2024
M T W T F S S
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats