จดหมายจากประธานราชวิทยาลัย ปีที่ 4 RCPT Letter จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 วันที่ 1 กันยายน 2566
RCPT Letter จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 วันที่ 1 กันยายน 2566 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2023 เวลา 10:50 น.

RCPT-letter 10966-w800

RCPT Letter 
จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก
ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 วันที่ 1 กันยายน 2566

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ เยี่ยมสมาชิกอายุรแพทย์ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการเครือข่ายอายุรแพทย์ 

เยี่ยมสมาชิกอายุรแพทย์ในพื้นที่ รพ.นครนายก, รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร, รพ.กบินทร์บุรี และ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เพื่อให้กำลังใจ รับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะในการดำเนินการฝึกอบรม 

ในการนี้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ ได้มอบตำราวิชาการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ทางอายุรศาสตร์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
 

"Hello Kidney" ขอนำเสนองานสัมมนาเพื่ออัพเดตแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่พบได้ทั่วไปตามคลินิกทั่วไปในปัจจุบัน
หัวข้อ:
Integrated Cardio-Renal-Metabolic Management


วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
เวลา 12:00-13:15 น.

วิทยากร
ผศ.พญ. รัตนา ชวนะสุนทรพจน์
อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลศิริราช

พ.ท. นพ. ชนปิติ สิริวรรณ
อายุรแพทย์โรคโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้ดำเนินรายการ
น.อ. นพ. พงศธร คชเสนี
อายุรแพทย์โรคไต  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

 
ลิงก์สำหรับลงทะเบียน Live Zoom Webinar
https://bit.ly/3DFmvDN
 
#HelloKidney

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เชิญชวนแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์

The CARE project (Case-based Approaches for Residents’ Education)
ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ทุกวันพุธ เวลา 12:15 - 12:45 น. 

ลิงก์ตารางการบรรยาย:  http://www.rcpt.org/index.php/trainningtesting/2012-09-21-03-19-31/903--the-care-project.html

 
March 2024
M T W T F S S
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats