สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

   รายการสินค้า | ขั้นตอนการสั่งซื้อ | ตะกร้าสินค้าของคุณ | แจ้งชำระเงิน | ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไล์ได้ตามขั้นตอนดังนี้
  1. เลือกเมนู "รายการสินค้า"
  2. คลิกเลือกหมวดหมู่สินค้า
  3. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ "เพิ่มลงตะกร้า"
  4. เลือก "ตะกร้าสินค้าของคุณ" ระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ หากต้องการจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น
  5. เลือกขั้นตอนต่อไป และเลือกประเภทผู้สั่งซื้อ ระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
  6. ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะแสดงหมายเลขใบสั่งซื้อ จำนวนที่สั่งซื้อ และจำนวนเงินที่ต้องชำระ

การชำระเงิน

  1. โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 043-2-74623-0

การแจ้งชำระเงิน

  1. เลือกแจ้งชำระเงินที่เมนู "แจ้งชำระเงิน"
  2. ทำการแนบหลักฐานการชำระเงิน

การตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อโดยการพิมพ์เลขที่ใบสั่งซื้อได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ"

หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2716-6744 ต่อ 14 โทรสาร 0-2718-1652 อีเมล์ thatchai.rcpt@gmail.com
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcptmail@gmail.com

The Royal College of Physicians of Thailand
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcptmail@gmail.com

Copyright © 2024. Allrights reserved. The Royal College of Physician of Thailand (RCPT).
View counter stats