สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

   รายการสินค้า | ขั้นตอนการสั่งซื้อ | ตะกร้าสินค้าของคุณ | แจ้งชำระเงิน | ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

รหัส: BO018
หนังสือความรู้ใหม่ทางอายุรศาสตร์ (Emerging Knowledge in Internal Medicine) เล่ม 1+เล่ม 2
ราคาแพ็กคู่ ชุดละ 800 บาท
ค่าจัดส่ง 100 บาท/ชุด
 

 

หนังสือความรู้ใหม่ทางอายุรศาสตร์ (Emerging Knowledge in Internal Medicine) เล่ม 1 + เล่ม 2

ราคาแพ็กคู่ ชุดละ 800 บาท

 ค่าจัดส่ง 100 บาท/ชุด

 

 

 

ประกอบด้วย 58 บท จากผู้นินพนธ์ 67 ท่าน 

 ตัวอย่างหัวข้อบางส่วนภายในหนังสือ

1. Current concepts in treatment of chronic viral hepatitis B: When to start and when to stop 

2. Endovascular Treatment in Acute Ischemic Stroke 

3. IgG4-related disease 

4. COVID-19 acute respiratory distress syndrome (CARD) management 

5. Thrombosis in Coronavirus Disease 2019 

6. Management of cytokine storm syndrome in COVID-19 patients 

7. Patient self-inflicted lung injury 

8. Immunotherapy in Oncology 

9. New drugs for the treatment of heart failure 

10. Connshing syndrome

 

 
 

 

 

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcptmail@gmail.com

The Royal College of Physicians of Thailand
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcptmail@gmail.com

Copyright © 2023. Allrights reserved. The Royal College of Physician of Thailand (RCPT).
View counter stats