สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

   รายการสินค้า | ขั้นตอนการสั่งซื้อ | ตะกร้าสินค้าของคุณ | แจ้งชำระเงิน | ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

รหัส: CD010
VDO E-Learning 2019 ประชุมประจำปี ครั้งที่ 35
ราคา 1,000 บาท
เข้าชมได้ 1 ปี นับจากวันที่เข้าสู่ระบบครั้งแรก
ท่านจะได้รับรหัสเข้าชมวีดีโอ หลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้ว ภายใน 5 วันทำการ
 

VDO E-Learning 2019 ประชุมประจำปี ครั้งที่ 35

ราคา 1,000 บาท

เข้าชมได้ 1 ปี นับจากวันที่เข้าสู่ระบบครั้งแรก

*หมายเหตุ* ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ เนื่องจากราชวิทยาลัยฯ เป็นองค์กรที่ได้รับยกเว้นภาษี

 
 

 

 

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcptmail@gmail.com

The Royal College of Phisicians of Thailand
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcptmail@gmail.com

Copyright © 2019. Allrights reserved. The Royal College of Physician of Thailand (RCPT).
View counter stats