สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

   รายการสินค้า | ขั้นตอนการสั่งซื้อ | ตะกร้าสินค้าของคุณ | แจ้งชำระเงิน | ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

รหัส: VDO011  
Video rerun ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2564
ราคา 2,000 บาท
เข้าชมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 พ.ค. 65
ท่านจะได้รับรหัสเข้าชมวีดีโอภายใน 1 สัปดาห์ก่อนเปิดระบบ video rerun
 

 

***เข้าชมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 พ.ค. 65***

ท่านจะได้รับรหัสเข้าชมวีดีโอภายใน 1 สัปดาห์ก่อนเปิดระบบ video rerun

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcptmail@gmail.com

The Royal College of Phisicians of Thailand
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcptmail@gmail.com

Copyright © 2022. Allrights reserved. The Royal College of Physician of Thailand (RCPT).
View counter stats