รับสมัครแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2019 เวลา 16:06 น.
new logo RCPT - Copy copy

   ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


   เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

- ประกาศรับสมัครเรียนเพื่อประกาศนียบัตร 6 หลักสูตร 2563

 

- Ambulatory medicine and Hospital internal medicine

 

- Epilipsy and Stroke

 

- Intervention and Ep

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019 เวลา 15:50 น.