ฝึกอบรม/สอบ ข่าวฝึกอบรมและสอบ สำหรับสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์ต่อยอด (Fellow)
สำหรับสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์ต่อยอด (Fellow) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2020 เวลา 15:54 น.

สำหรับสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์ต่อยอด (Fellow)


ผู้ประสงค์ที่จะสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาดังต่อไปนี้


- อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา / (เข้าปี 3) อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


- อายุรศาสตร์โรคเลือด / (เข้าปี 2) อายุรศาสตร์โรคเลือด


- ประสาทวิทยา / (เข้าปี 2) ประสาทวิทยา


- ตจวิทยา / (เข้าปี 2) ตจวิทยา


- โภชนศาสตร์คลินิก


- เวชบำบัดวิกฤต


- เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา


- อายุรศาสตร์การนอนหลับ


- อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ


- อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม


- อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม


- อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ


- อายุรศาสตร์โรคไต


- อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก


- อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ


- อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร


- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 


ให้ดำเนินการผ่านสมาคมวิชาชีพที่กำกับดูแลสาขา/อนุสาขาที่สมัคร : รายละเอียดตาม ผนวก ก. ท้ายประกาศ


1) กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website : http://www.tmc.or.th/tcgme


2) ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 1,400 บาท (ชำระผ่านสมาคมฯ ทุกสาขา ตามภาคผนวก ก)

 

3) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม (ส่งที่สมาคมฯ)

 

 

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครอยู่ระหว่างฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้าย ต้องยืนยันการปลอดภาระจากหน่วยงานของรัฐ

หรือได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมต่อได้ทันทีหลังสำเร็จการฝึกอบรม โดยยื่นใบคำขอ

ต่อราชวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาก่อน  ดาวน์โหลดใบคำขอ

 

 

 

ประกาศ และข้อมูลติดต่อสมาคมวิชาชีพ


จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านสาขาต่าง ๆ ทางอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์ต่อยอด

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020 เวลา 08:19 น.
 
November 2020
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats