ฝึกอบรม/สอบ ข่าวฝึกอบรมและสอบ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2563
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2019 เวลา 08:20 น.
new logo RCPT - Copy copy

   ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


   เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2563

 

ตามประกาศแพทยสภา 30/2562 เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ประจำปีการฝึกอบรม 2563


ได้มอบอำนาจให้ราชวิทยาลัยกำหนดรายละเอียดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม


เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาที่กำกับดูแลได้ โดยไม่ขัดกับข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของแพทยสภา



ในการนี้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงกำหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ


ทางอายุรศาสตร์ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2563


ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 โดยมีขั้นตอนดังนี้



-  สำหรับสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์ต่อยอด(Fellow)


-  สำหรับสาขาอายุรศาสตร์



ประกาศรบสมครแพทยประจำบาน2563 Page_01

ประกาศรบสมครแพทยประจำบาน2563 Page_02

ประกาศรบสมครแพทยประจำบาน2563 Page_03

ประกาศรบสมครแพทยประจำบาน2563 Page_04

ประกาศรบสมครแพทยประจำบาน2563 Page_05

ประกาศรบสมครแพทยประจำบาน2563 Page_06

ประกาศรบสมครแพทยประจำบาน2563 Page_07

ประกาศรบสมครแพทยประจำบาน2563 Page_08

ประกาศรบสมครแพทยประจำบาน2563 Page_09

ประกาศรบสมครแพทยประจำบาน2563 Page_10

ประกาศรบสมครแพทยประจำบาน2563 Page_11

ประกาศรบสมครแพทยประจำบาน2563 Page_12




 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2019 เวลา 11:30 น.
 
August 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats