เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 25 จังหวัดจันทบุรี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2013 เวลา 23:46 น.
 • 239-icon

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 25 จังหวัดจันทบุรี

   

   

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 25 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

   

  วันที่  30 ตุลาคม 2556 

  เวลา

  ชื่อเรื่องบรรยาย

  วิทยากรผู้บรรยาย

  09:00 – 10:00 น.

  Management of viral hepatitis B & C

  นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล

  10:15 – 11:15 น.

  Interesting EKG

  แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์

  11:15 – 12:15 น.

  CT brain interpretation

  นายแพทย์พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์

  13:15 – 14:15 น.

  Current guideline in acute coronary syndrome

  แพทย์หญิงรัชนี แซ่ลี้

  14:15 – 15:15 น.

  Spot diagnosis in dermatology

  แพทย์หญิงพลอยทราย รัตนเขมากร

  15:30 – 16:30 น.

  Pitfalls in TB management

  นายแพทย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล

   
   

  วันที่  31 ตุลาคม  2556

  เวลา

  ชื่อเรื่องบรรยาย

  วิทยากรผู้บรรยาย

  09:00 – 10:00 น.

  Appropriate cancer screening

  นายแพทย์ฆนากร   รุ่งโรจน์วัฒนา

  10:00 – 11:15 น.

  Electrolyte imbalance

  นายแพทย์จิรายุทธ จันทร์มา

  11:15 – 12:15 น.

  Common poisoning

  นายแพทย์วินัย วนานุกูล

  12:15 – 13:15 น.

  Sexual transmitted infection in the real world

  แพทย์หญิงเอกจิตรา สุขกุล

  13:15 – 14:15 น.

  Management of antimicrobial failure

  นายแพทย์ชุษณา สวนกระต่าย

  14:15 – 15:15 น.

  Update in stroke management

  แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์

  15:30 – 16:30 น.

  Approach to anemia

  นายแพทย์ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์

   

   

  วันที่  1 พฤศจิกายน  2556

  เวลา

  ชื่อเรื่องบรรยาย

  วิทยากรผู้บรรยาย

  09:00 – 10:00 น.

  Nephrotic syndrome

  แพทย์หญิงวรางคณา พิชัยวงศ์

  10:00 – 11:15 น.

  DM for internists

  แพทย์หญิงระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์

  11:15 – 12:15 น.

  Systemic manifestations in rheumatologic diseases

  แพทย์หญิงทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์

   

   แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:51 น.