วิชาการ ประชุมวิชาการสัญจร เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 24 จังหวัดตาก
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 24 จังหวัดตาก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2013 เวลา 08:47 น.
239-icon เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 24 จังหวัดตาก

 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 24 จังหวัดตาก

 

วันที่  24 กรกฎาคม 2556 

 

เวลา

ชื่อเรื่องบรรยาย

วิทยากรผู้บรรยาย

09:00 – 10:00 น.

Common poisoning

นายแพทย์สัมมน   โฉมฉาย

10:15 – 11:15 น.

Management of multi-drug resistant bacteria

แพทย์หญิงศศิโสภิณ   เกียรติบูรณกุล

11:15 – 12:15 น.

จริยธรรมสาธก

นายแพทย์อภิชาต   สุคนธสรรพ์

13:15 – 14:15 น.

Diagnostic approach to acute kidney injury

นายแพทย์บัญชา    สถิระพจน์

14:15 – 15:15 น.

Basic clinical nutrition

นายแพทย์อุปถัมภ์   ศุภสินธุ์

15:30 – 16:30 น.

Management of cirrhosis & its complications

นายแพทย์สมบัติ   ตรีประเสริฐสุข

 

วันที่  25 กรกฎาคม 2556

เวลา

ชื่อเรื่องบรรยาย

วิทยากรผู้บรรยาย

09:00 – 10:00 น.

DM for internists

นายแพทย์ฆนากร   รุ่งโรจน์วัฒนา

10:00 – 11:15 น.

Advanced cardiac life support

แพทย์หญิงรัชนี   แซ่ลี้

11:15 – 12:15 น.

Common skin problems

นายแพทย์สุมนัส   บุณยะรัตเวช

12:15 – 13:15 น.

Sexual transmitted infection in the real world

แพทย์หญิงเอกจิตรา    สุขกุล

13:15 – 14:15 น.

Approach to arthropathy

นายแพทย์ปารวี   สุวรรณาลัย

14:15 – 15:15 น.

Pitfalls in TB management

นายแพทย์มนะพล    กุลปราณีต

15:30 – 16:30 น.

Emergency in oncology

แพทย์หญิงอภิรดี     ศรีวิจิตรกมล

 

วันที่  26 กรกฎาคม 2556

เวลา

ชื่อเรื่องบรรยาย

วิทยากรผู้บรรยาย

09:00 – 10:00 น.

Common problems in geriatrics

แพทย์หญิงวราลักษณ์   ศรีนนท์ประเสริฐ

10:00 – 11:15 น.

Neuroimaging for internists  New Update

แพทย์หญิงจิรพร   เหล่าธรรมทัศน์

11:15 – 12:15 น.

Bleeding disorder

นายแพทย์ยิ่งยง     ชินธรรมมิตร์


  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 11:33 น.
 
 
Follow us on     
© 2011-2022 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats