เอกสารประกอบการประชุมสัญจรครั้งที่ 21 จังหวัดนครศรีธรรมราช พิมพ์
เขียนโดย Kanung   
วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:00 น.

logo goldsmallเอกสารประกอบการประชุมสัญจรครั้งที่ 21 จังหวัดนครศรีธรรมราช
                       ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


 

 

                     

                    เอกสารประกอบการประชุมสัญจรครั้งที่ 21 นครศรีธรรมราช
                                                วันที่ 18 กรกฎาคม 2555

 

 
1. ศ.นพ.สมิง เก่าเจริญ                           การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้รับสารพิ             
2. Sasisopin Kiertiburanakul, MD,MHS          Opportunistic infections in HIV-infected patients  

 

 

 

                      เอกสารประกอบการประชุมสัญจรครั้งที่ 21 นครศรีธรรมราช
                                                วันที่ 19 กรกฎาคม 2555


1. พ.ต.หญิง สิรกานต์  เตชะวณิช, MD, MSc, ABPNS        Basic Clinical Nutrition           
2. Sqn.Ldr Puchaniyada Vijiradrama, MD. NSAIDs
3. Virote Sriuranpong, MD, PhD Oncologic Emergencies
4. นพ.ยิ่งยง  ชินธรรมมิตร์   Optimal Use of Blood Component
5. นพ.นครินทร์ ศันสนยุทธ Practical Points in Hypertension Management
6. นพ.วีรพันธุ์  โขวิฑูรกิจ Update in Dyslipidemia


 

 

                      เอกสารประกอบการประชุมสัญจรครั้งที่ 21 นครศรีธรรมราช
                                                วันที่ 20 กรกฎาคม 2555

 

1. นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์                                            Blood Smear Interpretation                
  


 แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2012 เวลา 21:19 น.