วิชาการ ประชุมวิชาการสัญจร เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 26 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 26 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2015 เวลา 22:11 น.

 

new logo RCPT - Copy copy

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 26 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 26 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 


วันที่  5 สิงหาคม 2558

 

ชื่อเรื่องบรรยาย

วิทยากรผู้บรรยาย

Management of Adrenal insufficiency in daily practice

แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล

Approach to arthropathy

แพทย์หญิงปูชนิยะดา วิเชียรธรรม

Gastroesophageal reflux disease (GERD)

นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล

Tropical infectious diseases

แพทย์หญิงศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ

Emerging infectious diseases

แพทย์หญิงศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ

Management of complications in chronic liver disease

นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล

Pulmonary embolism: an update management

นายแพทย์อดิศร วงษา

Shock 

นายแพทย์อดิศร วงษา/แพทย์หญิงสุธาพร ล้ำเลิศกุล

Diagnosis and management  of hypercalcemia

แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล

    

 

 

วันที่  6 สิงหาคม 2558

 

ชื่อเรื่องบรรยาย

วิทยากรผู้บรรยาย

  Diagnostic approach to bleeding

นายแพทย์ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์

  Appropriate screening in oncology

  นายแพทย์ฆนากร รุ่งโรจน์วัฒนา

  Nephrotic syndrome: practical approach

  นายแพทย์บัญชา สถิระพจน์

Interesting EKG for internist

นายแพทย์นครินทร์ ศันสนยุทธ

Electrolyte interpretation

นายแพทย์บัญชา สถิระพจน์

Approach to pleural effusion

นายแพทย์มนะพล กุลปราณีต

Oncologic emergency

นายแพทย์ฆนากร รุ่งโรจน์วัฒนา

Common dermatologic problems for internist

นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม

Pre-operative evaluation for patient undergoing non-cardiac surgery

นายแพทย์โตมร ทองศรี

เฉลย Quiz: Infectious diseases

แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

เฉลย Quiz: Cardiology

นายแพทย์นครินทร์ ศันสนยุทธ

เฉลย Quiz: Hematology

นายแพทย์ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์วันที่  7 สิงหาคม 2558

 

ชื่อเรื่องบรรยาย

วิทยากรผู้บรรยาย

Nutrition care in patients with renal failure

นายแพทย์วีระเดช พิศประเสริฐ

Approach to parkinsonism

นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

Movement disorder

นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

Common poisoning

นายแพทย์วินัย วนานุกูล

Common pitfalls of drug use in geriatrics

แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน์ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กันยายน 2015 เวลา 10:11 น.
 
 
Follow us on     
© 2011-2021 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats