วิชาการ ประชุมวิชาการสัญจร เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 23 จังหวัดลำปาง
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 23 จังหวัดลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2013 เวลา 12:34 น.


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 23 จังหวัดลำปาง

 

วันที่  16 มกราคม 2556

เวลา

ชื่อเรื่องบรรยาย

วิทยากรผู้บรรยาย

 หมายเหตุ

08:45 – 09:45 น.

Optimal use of blood component

นายแพทย์ยิ่งยง     ชินธรรมมิตร์

 

10:00 – 11:15 น.

Neuroimaging for internists

นายแพทย์พิพัฒน์     เชี่ยววิทย์

 ไม่อนุญาต

11:15 – 12:15 น.

Adrenal insufficiency in critical illness

แพทย์หญิงอภิรดี     ศรีวิจิตรกมล

 

13:15 – 14:15 น.

Dermatologic manifestation in systemic diseases

นายแพทย์สิริ     เชี่ยวชาญวิทย์

 

14:15 – 15:15 น.

Investigation in rheumatic diseases

แพทย์หญิงปารวี     สุวรรณาลัย

 ไม่อนุญาต

15:30 – 16:30 น.

Appropriate screening in oncology

นายแพทย์ฆนากร     รุ่งโรจน์วัฒนา

 

 

วันที่  17 มกราคม 2556

เวลา

ชื่อเรื่องบรรยาย

วิทยากรผู้บรรยาย

หมายเหตุ

09:00 – 10:00 น.

Cardiac emergency for internists

นายแพทย์โตมร   ทองศรี

 

10:00 – 11:15 น.

Clinical use of antiepileptic drugs

แพทย์หญิงศศิวิมล   โฆษชุณหนันท์

ไม่อนุญาต

11:15 – 12:15 น.

จริยธรรมทางการแพทย์: เรื่องการจ่ายเงินเยียวยาของสปสช.

นายแพทย์อมร   ลีลารัศมี

คุณวิเนตร    แก้วลุ่มใหญ่

ไม่อนุญาต

12:15 – 13:15 น.

Sexual transmitted infection in the real world

แพทย์หญิงเอกจิตรา    สุขกุล

 

13:15 – 14:15 น.

New era in ARDS

นายแพทย์อติคุณ    ลิ้มสุคนธ์

 

14:15 – 15:15 น.

Emerging infectious diseases

นายแพทย์อมร    ลีลารัศมี

ไม่อนุญาต

15:30 – 16:30 น.

Mechanical ventilation

นายแพทย์มนะพล    กุลปราณีต

 

 

วันที่  18 มกราคม 2556

เวลา

ชื่อเรื่องบรรยาย

วิทยากรผู้บรรยาย

หมายเหตุ

09:00 – 10:00 น.

Appropriate use of GI medications

นายแพทย์เฉลิมรัฐ    บัญชรเทวกุล

10:00 – 11:15 น.

Lupus nephritis

นายแพทย์บัญชา    สถิระพจน์

 

11:15 – 12:15 น.

Cardiac imaging for internists

นายแพทย์รังสฤษฎ์    กาญจนะวณิชย์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:48 น.
 
 
Follow us on     
© 2011-2021 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats