ราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012 เวลา 11:10 น.

 

 

new logo RCPT - Copy copy

คณะกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัยที่ 18  วาระพ.ศ.  2561 - 2563


 


 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 

นายแพทย์สมชาย  เอี่ยมอ่อง

ประธาน

 

นายแพทย์อนุตตร  จิตตินันทน์

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

 

นายแพทย์วิชัย  ประยูรวิวัฒน์

เลขาธิการ

 

แพทย์หญิงวรางคณา  พิชัยวงศ์

รองเลขาธิการ /รองปฎิคม

 

นายแพทย์โอภาส    ไตรตานนท์

รองเลขาธิการ/ประธานสารสนเทศ

 

แพทย์หญิงจันทราภา  ศรีสวัสดิ์

เหรัญญิก

 

นายแพทย์ไชยรัตน์   เพิ่มพิกุล

ประธานเครือข่ายอายุรแพทย์

 

นายแพทย์ถนอม  จิวสืบพงษ์

รองประธานเครือข่ายอายุรแพทย์

 

นายแพทย์สุรพันธ์  สิทธิสุข

ปฎิคม/

รองประธานแนวทางเวชปฎิบัติฯ

 

แพทย์หญิงนิจศรี  ชาญณรงค์

ประธานวิชาการ

 

แพทย์หญิงศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล

รองประธานวิชาการ/

รองประธานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 

แพทย์หญิงอาภัสณี  โสภณสฤษฎ์สุข

ประธานการศึกษาต่อเนื่อง

 

นายแพทย์พลภัทร  โรจน์นครินทร์

ประธานวิจัย

 

นายแพทย์อดิศว์  ทัศณรงค์

รองประธานวิจัย

 

แพทย์หญิงศิวาพร  จันทร์กระจ่าง

ประธานจริยธรรม

 

นายแพทย์สุชาติ  เจนเกรียงไกร

รองประธานจริยธรรม

 

นายแพทย์อุทัย  เก้าเอี้ยน

รองประธานจริยธรรม

 

นายแพทย์ชัชลิต  รัตรสาร

ประธานแนวทางเวชปฎิบัติฯ

 

แพทย์หญิงจุรีรัตน์  บวรวัฒนุวงศ์

ประธานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 

นายแพทย์วัชรา  บุญสวัสดิ์

รองประธานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 

นายแพทย์ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ์

นายทะเบียน/รองประธานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:30 น.
 
April 2020
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats