ราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยฯ
กฎระเบียบราชวิทยาลัยฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 04:23 น.

แนะนำราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (English Version)

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546

ระเบียบว่าด้วยสมาชิกแห่งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552

Top

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_1

Top

 

rcpt member_formal-2

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_3

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_4

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_5

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_6

 

Top

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2017 เวลา 09:33 น.
 
ประวัติราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 18:42 น.
alt  ประวัติราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


ประวัติโดยย่อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2526 ก่อตั้งวิทยาลัยอายุรแพทย์

ปี พ.ศ. 2528 เป็นราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 04:14 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
แนะนำราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 16:18 น.

alt

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

(ความเป็นมา การพัฒนา และบทบาทการศึกษาหลังปริญญาของอายุรแพทย์)

  • คำจำกัดความ "อายุรแพทย์"
    •      อายุรแพทย์ คือแพทย์ที่ทำหน้าที่วินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคทางอายุรศาสตร์ ซึ่งเป็นโรคหรือความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายทั้งหมด โดยให้คำแนะนำและ/หรือให้ยา
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 03:21 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012 เวลา 11:10 น.

 

 

new logo RCPT - Copy copy

คณะกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัยที่ 18  วาระพ.ศ.  2561 - 2563


 


 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 

นายแพทย์สมชาย  เอี่ยมอ่อง

ประธาน

 

นายแพทย์อนุตตร  จิตตินันทน์

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

 

นายแพทย์วิชัย  ประยูรวิวัฒน์

เลขาธิการ

 

แพทย์หญิงวรางคณา  พิชัยวงศ์

รองเลขาธิการ /รองปฎิคม

 

นายแพทย์โอภาส    ไตรตานนท์

รองเลขาธิการ/ประธานสารสนเทศ

 

แพทย์หญิงจันทราภา  ศรีสวัสดิ์

เหรัญญิก

 

นายแพทย์ไชยรัตน์   เพิ่มพิกุล

ประธานเครือข่ายอายุรแพทย์

 

นายแพทย์ถนอม  จิวสืบพงษ์

รองประธานเครือข่ายอายุรแพทย์

 

นายแพทย์สุรพันธ์  สิทธิสุข

ปฎิคม/

รองประธานแนวทางเวชปฎิบัติฯ

 

แพทย์หญิงนิจศรี  ชาญณรงค์

ประธานวิชาการ

 

แพทย์หญิงศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล

รองประธานวิชาการ/

รองประธานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 

แพทย์หญิงอาภัสณี  โสภณสฤษฎ์สุข

ประธานการศึกษาต่อเนื่อง

 

นายแพทย์พลภัทร  โรจน์นครินทร์

ประธานวิจัย

 

นายแพทย์อดิศว์  ทัศณรงค์

รองประธานวิจัย

 

แพทย์หญิงศิวาพร  จันทร์กระจ่าง

ประธานจริยธรรม

 

นายแพทย์สุชาติ  เจนเกรียงไกร

รองประธานจริยธรรม

 

นายแพทย์อุทัย  เก้าเอี้ยน

รองประธานจริยธรรม

 

นายแพทย์ชัชลิต  รัตรสาร

ประธานแนวทางเวชปฎิบัติฯ

 

แพทย์หญิงจุรีรัตน์  บวรวัฒนุวงศ์

ประธานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 

นายแพทย์วัชรา  บุญสวัสดิ์

รองประธานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 

นายแพทย์ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ์

นายทะเบียน/รองประธานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:30 น.
 


April 2020
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats