ศึกษาต่อเนื่อง CME News ข่าว CME 17 กันยายน 2555
ข่าว CME 17 กันยายน 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 21:28 น.

CME News: 17 กันยายน พ.ศ.2555

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ตั้งเป้าให้ อายุรแพทย์เก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องปีละ 20 หน่วย และสะสมเป็น 100 หน่วยใน 5 ปี 

     ศาสตราจารย์นายแพทย์วสันต์ สุเมธกุล ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า จากการสัมมนาวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร ได้มีมติ สนับสนุนมาตรการ ส่งเสริมให้อายุรแพทย์ และ อายุรแพทย์เฉพาะทาง  ดำเนินการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuing Medical Education)  โดยกำหนดเป้าหมายให้อายุรแพทย์ทุกท่านมีการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเก็บคะแนน CME ปีละ 20 หน่วย และสะสมเป็น 100 หน่วย ใน 5 ปี

โดยราชวิทยาลัยฯ มีแผนงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมด้าน CME ของสมาชิก และใช้เกณฑ์นี้ ในการมอบประกาศนียบัตร Mastery Fellow แก่ผู้ที่เก็บ CME ครบ 100 หน่วย ต่อไป

     ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ การศึกษาต่อเนื่องของราชวิทยาลัย จะจัดทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่อง (learning materials) สำหรับสมาชิก 4 ชนิดได้แก่ 

CME 1:  CME Hot Journal Issues การเรียนรู้นี้ ได้จากการสรุปข้อมูลสำคัญจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูง เช่น New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA หรือ วารสารเฉพาะทางที่ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นสมควร โดยเลือกเฉพาะเรื่องที่เป็นความรู้ต่อเนื่องซึ่งอายุรแพทย์ทั่วไปและอายุรแพทย์เฉพาะทางควรรู้ เป็นข้อความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้ ผู้รับบทบาทเป็น Section Editor ได้แก่ แพทย์หญิงสัญสณีย์ พงษ์ภักดี

ข้อแนะนำการเขียนบทความ CME Hot Journal Issues

 

CME 2:  CME Interesting Conferences  การเรียนรู้นี้ ได้จากการสรุปข้อมูลสำคัญที่ได้จากการประชุมของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ หรือการประชุมของสมาคมวิชาชีพ ที่จัดอย่างสม่ำเสมอ โดยจะขอให้ผู้บรรยายเป็นผู้สรุปข้อมูลสำคัญ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้ ผู้รับบทบาทเป็น Section Editor ได้แก่ นายแพทย์กิตติ ชี่นยง

ข้อแนะนำการเขียนบทความ CME Interesting Conferences

CME 3:  CME Quiz  การเรียนรู้นี้ ได้จากการตอบคำถาม ปัญหาของผู้ป่วย ซึ่งอาจจะเป็น รูป spot diagnosis, โจทย์, ภาพ X-rays หรือ คำถามชนิดอื่น  ซึ่งสมาชิก สามารถส่งคำถามเข้ามาเอง ก็ได้ หรือเป็นผู้ตอบคำถามก็ได้ ทั้งนี้ สมาชิกผู้ส่งคำถามเข้ามาจะสามารถเก็บคะแนน CME ตามเกณฑ์ ได้  ทั้งนี้ ผู้รับบทบาทเป็น Section Editor ได้แก่ นายแพทย์สมบัติ มุ่งทวีพงษา

ข้อแนะนำการส่งบทความ CME Quiz

CME 4: Online CME Learning and Self Assessment การเรียนรู้นี้ ได้จากการ log in เข้า website ของราชวิทยาลัย เข้าสู่ icon การศึกษาต่อเนื่อง และตอบโจทย์ ที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ และเมื่อตอบโจทย์แล้ว ก็จะมีเก็บคะแนน CME ได้ ทั้งนี้ ผู้รับบทบาทเป็น Section Editor ได้แก่   แพทย์หญิงสิริภา ช้างศิริกุลชัย และนายแพทย์สาธิต คูระทอง 

จึงขอเชิญชวนสมาชิกอายุรแพทย์ทุกท่าน เริ่มต้นเก็บคะแนน CME ได้ตั้งแต่ ต้นเดือนตุลาคม 2555 นี้เป็นต้นไป


แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2012 เวลา 05:21 น.
 
September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats