แจ้งชำระเงิน


ข้อแนะนำเพิ่มเติม: เลขที่ชำระเงิน หมายถึง หมายเลขรหัสลูกค้า / Customer ID/ Ref1 ขึ้นต้นตัวเลขด้วย 2022 XX XXXXX XXX

ตัวอย่างเลขที่ใช้กรอกแจ้งรายการชำระเงิน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแจ้งชำระเงิน