*ฝ่ายลงทะเบียนจะส่งอีเมล e-badge และ user & password แก่ผู้ลงทะเบียน ภายในวันที่ 18- 19 เมษายน 2565 / หากไม่พบใน Inbox โปรดเช็ก junk mail / หากท่านยังไม่ชำระเงินหรือแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน ท่านจะไม่ได้รับอีเมลจากฝ่ายลงทะเบียนราชวิทยาลัยฯ

Countdown to The 38th Annual Meeting
21-23 April 2022 at Dusit Thani Hotels, Pattaya, Thailand

Important Dates

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้ารับวุฒิบัตร 3 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2565 (ขยายเวลา)
Abstract Submission Deadline ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565
Early registration ลงทะเบียนและชำระเงินระหว่างวันที่
3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565
Late & Onsite registration ลงทะเบียนและชำระเงินระหว่างวันที่
1 มีนาคม - 23 เมษายน 2565

Convocation / ผู้เข้ารับวุฒิบัตร

การขึ้นทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร เป็นการแจ้งข้อมูลต่อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าท่านประสงค์ “จะเข้าร่วมพิธี” หรือ “ไม่เข้าร่วมพิธี”

  • ประสงค์จะเข้าร่วมพิธี หมายถึง เข้าร่วมพิธีการมอบวุฒิบัตร และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี
  • ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธี หมายถึง ไม่ไปงานพิธีการมอบวุฒิบัตร ในงานประชุมวิชาการประจำปี โดยจะติดต่อขอรับหนังสือวุฒิบัตรจากฝ่ายทะเบียนแพทยสภา โดยตรง

แพทย์ผู้ขึ้นทะเบียน จะต้องเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์ และประกาศนียบัตร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น (แพทย์ที่สำเร็จการฝึกอบรมก่อนปี พ.ศ. 2564 ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ในงานประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยฯ ในแต่ละปี ขอให้ติดต่อรับหนังสือวุฒิบัตร ที่ฝ่ายทะเบียน แพทยสภา ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซด์ของแพทยสภา)

Registration

ระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม

Early registration ลงทะเบียนและชำระเงินระหว่างวันที่ 3 ม.ค. - 28 ก.พ. 65
Late & Onsite registration ลงทะเบียนและชำระเงินระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 23 เม.ย. 65

ค่าลงทะเบียน Main Congress

(เป็นแพ็คเกจค่าลงทะเบียนซึ่ง over all แล้ว ทั้งการเข้าร่วมประชุมแบบ face to face & online & rerun video on demand ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค.2565)
ประเภท ชำระเงิน ภายในวันที่ 28 ก.พ.65 ชำระเงิน หลังวันที่ 28 ก.พ.65
1 แพทย์สาขาอื่น /แพทย์ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฯ/ แพทย์ต่างประเทศ 6,500 บาท 7,000 บาท
2 สมาชิกสามัญและวิสามัญ 5,000 บาท 5,500 บาท
3 อายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร 5,000 บาท 5,500 บาท
4 สมาชิกสามัญ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ยกเว้นค่าลงทะเบียน ยกเว้นค่าลงทะเบียน
5 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ/แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์/ แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด/สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา/สาขาตจวิทยาและสาขาประสาทวิทยา3,500 บาท 4,000 บาท
6 บุคลากรทางการแพทย์&สาธารณสุข, นิสิต/นักศึกษาแพทย์ 2,500 บาท 3,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเฉพาะ Virtual meeting (เป็นแพ็คเกจค่าลงทะเบียนเฉพาะการเข้าประชุม แบบ online เท่านั้น และ rerun video on demand ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค.2565) 3,000 บาท
ลงทะเบียนเฉพาะ Rerun video (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ face to face & online ในช่วงวันงานได้ rerun video on demand ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค.2565) 2,000 บาท

กำหนดการกิจกรรมเดิน – วิ่ง (RCPT 3rd Fun – Run 2022) การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 38 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

กำหนดการกิจกรรมเดิน – วิ่ง
(RCPT 3rd Fun – Run 2022)

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 38 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

กำหนดการ

ระยะทางวิ่ง 10 กิโลเมตร
04.50 น.รายงานตัวและรับเสื้อ ณ บริเวณสระว่ายน้ำ (โซนชายหาด) โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
05.00 น.เริ่ม Start เดิน – วิ่ง
07.00 น.ประธานกล่าวและมอบรางวัล
ระยะทางวิ่ง 5 กิโลเมตร
05.00 น. รายงานตัวและรับเสื้อ ณ บริเวณสระว่ายน้ำ (โซนชายหาด) โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
05.10 น.บริหารและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
05.30 น. เริ่ม Start เดิน – วิ่ง
07.00 น. ประธานกล่าวและมอบรางวัล
หมายเหตุ: กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและสถานการณ์การระบาดของโควิด 19

ประเภทการวิ่ง (ระยะทาง ไป-กลับ 10 กม. และ 5 กม.)

1. ทั่วไป อายุไม่เกิน 49 ปี ชาย - หญิง
2. อาวุโส อายุ 50 ปี ขึ้นไป ชาย - หญิง

เส้นทางในการเดิน – วิ่ง: บริเวณชายหาดพัทยาเหนือ

START: โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
END: เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา (โดยประมาณ)

รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท
2. ของรางวัลแต่ละประเภท โปรดติดตามในวันประชุม

ผู้มีสิทธิ์ได้รางวัล

- ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

แพทย์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีทุกท่าน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม) ที่ 👇🏻👇🏻
https://forms.gle/jqdsd3CPNUsVexks7 (“ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม)

(ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด ท่านละ 1 ตัว ณ จุดรายงานตัววันที่จัดกิจกรรม)
สนับสนุนโดย: บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด


Background photo by Mateusz Dach
announce video rerun