แจ้งชำระเงิน


หลังจากแจ้งชำระเงินแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านลิงก์นี้ http://www.rcpt.org/conference/2021/ registration/ registration_name_list.php

ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนวันประชุม ท่านจะได้รับอีเมล ซึ่งมีข้อความสำคัญ ดังนี้
  1. E-badge สำหรับสแกนเข้างานประชุมและรับกระเป๋าที่ระลึก
  2. User & password เข้าระบบ virtual meeting ระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค. และเข้าระบบ rerun vdo ย้อนหลัง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565
    หากท่านเป็นผู้ลงทะเบียนเฉพาะ rerun video ท่านจะได้รับ เฉพาะ user&password เข้าระบบ rerun เท่านั้น
  3. ใบเสร็จรับเงิน ฝ่ายลงทะเบียนจะดำเนินการตามที่ท่านแจ้งไว้ในระบบ หากท่านติกให้ข้อมูลส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ ฝ่ายลงทะเบียนจะแจ้งเลขที่ track เพื่อให้ท่านสามารถเช็คสถานะการนำส่งผ่านหน้าเว็บไปรษณีย์ไทย http://track.thailandpost.co.th/tracking/
ข้อแนะนำเพิ่มเติม: เลขที่ชำระเงิน หมายถึง หมายเลขรหัสลูกค้า / Customer ID/ Ref1 ขึ้นต้นตัวเลขด้วย 2021 XX XXXXX XXX

ตัวอย่างเลขที่ใช้กรอกแจ้งรายการชำระเงิน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแจ้งชำระเงิน