ขอความร่วมมือ attendee ทุกท่าน

 1. โปรดตรวจสอบและยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมลของท่าน
 2. โปรดคลิกให้ข้อมูลว่า ท่านประสงค์
  • face to face (ภายในห้องประชุม first come fist serve)
  • virtual online
  • อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
(การสำรวจรูปแบบการประชุมนี้ เพื่อให้ผู้จัดการประชุมใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนในเรื่องต่างๆเท่านั้น มิได้ใช้เป็นข้อมูลยืนยันการเข้าร่วมประชุมของ attendee)
“ฝ่ายลงทะเบียน ขอความร่วมมือให้ attendee ทุกท่านซึ่งชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว อัปเดตข้อมูลภายในวันที่ 30 กันยายน 2563”
 • สำหรับกรรมการ,วิทยากรและผู้ได้รับการยกเว้นกรณีพิเศษ ราชวิทยาลัยฯ มีฐานข้อมูล อีเมล & เบอร์มือถือของท่านแล้ว ท่านไม่ต้องอัพเดทข้อมูล
 • ฝ่ายลงทะเบียน จะนำส่ง e-badge, user & password ไปยังอีเมลท่านภายในวันที่ 16 ต.ค. (โปรดเช็กอีเมลท่าน ทั้งใน Inbox & Junk mail)
หากท่านค้นหาจาก ชื่อ-นามสกุล-เลขใบประกอบวิชาชีพ แล้ว ไม่พบข้อมูล โปรดดำเนินการดังนี้
 1. คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบ status ของการลงทะเบียน
  1.1 หากตรวจสอบแล้ว “อยู่ใน status การลงทะเบียนที่ยังไม่ได้แจ้ง & แนบหลักฐานการชำระเงิน”
  โปรด คลิกที่นี่ เพื่อแนบหลักฐานการชำระเงิน
  * กรณีท่านได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเวชภัณฑ์ อาจต้องรอทางบริษัท ชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนครับ ชื่อของท่านจึงจะปรากฏว่าเป็น attendee โดยสมบูรณ์ครับ
  1.2 หากตรวจสอบแล้ว “อยู่ใน status การลงทะเบียนที่แจ้งชำระเงินแล้ว รอการตรวจสอบยอดเงินจากราชวิทยาลัยฯ” ขอให้ท่านรอไม่เกิน 3 วันทำการ เมื่อท่านเข้าระบบอีกครั้ง ชื่อของท่านจะปรากฏว่าเป็น attendee โดยสมบูรณ์ครับ
  1.3 หากตรวจสอบแล้ว “ไม่พบชื่อท่าน” หมายความว่า ยังไม่มีการลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ หากท่านประสงค์ลงทะเบียนโปรด คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนครับ (ต้องล็อกอิน/สมัครแอคเคาต์ก่อนการใช้งาน)

เนื่องด้วยมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ในการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุม PEACH ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์พื้นที่ห้องประชุมและห้องนิทรรศการบูธ สำหรับแพทย์และผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น (ผู้ติดตามไม่สามารถเข้าห้องประชุมและห้องนิทรรศการบูธ)