แจ้งชำระเงิน


หลังแจ้งชำระเงิน ประมาณ 5-10 วันทำการ ท่านจะได้รับอีเมล์จากระบบ เพื่อแจ้ง 2 เรื่อง
  1. แจ้งสถานะการจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนไปทางไปรษณีย์ และ
  2. ให้ดาวน์โหลด QR Code และ e-badge ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องใช้สำหรับแสดงผ่านมือถือ/iPad/Tablet เพื่อแสดงตัวตนท่าน ในการรับของที่ระลึกและเข้างานประชุม
    (หากไม่พบอีเมล์ใน INBOX โปรดตรวจสอบอีเมล์ใน JUNK MAIL)
ข้อแนะนำเพิ่มเติม: เลขที่ชำระเงิน หมายถึง หมายเลขรหัสลูกค้า / Customer ID/ Ref1 ขึ้นต้นตัวเลขด้วย 2020 XX XXXXX XXXตัวอย่างเลขที่ใช้กรอกแจ้งรายการชำระเงินตัวอย่างการกรอกข้อมูลแจ้งชำระเงิน