ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ / New Account Signup


หมายเหตุ:

  • Account ของงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 จะไม่ถูกนำมาใช้ ขอให้ท่านสมัคร Account สำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ใหม่
  • หากท่านเคยสมัคร Account แล้ว แต่ จำรหัสผ่านไม่ได้ ให้คลิก "ลืมรหัสผ่าน" จากลิงค์ด้านล่าง เพื่อทำการขอรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
  • หากท่านยังไม่เคยสมัคร Account มาก่อน ให้คลิก "ลงทะเบียนสมาชิกใหม่"
  • Account นี้จะใช้สำหรับลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานประชุม และสำหรับการส่งบทคัดย่อออนไลน์
(E-mail นี้จะถูกใช้เป็นชื่อล็อกอินของคุณ)
(รหัสผ่านไม่เกิน 20 ตัวอักษร) คำเตือน : กรุณาหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านเดียวกันกับอีเมล์ที่ท่านใช้งาน