การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 35
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

Convocation / ผู้เข้ารับวุฒิบัตร

ประกาศ
ท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี / ไม่เข้าร่วมพิธี แล้วไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทาง Bill Payment ด้วย QR Code / Barcode ได้
ขณะนี้ทางราชวิทยาลัยฯ ได้แก้ไขปัญหา Bill Payment ดังกล่าวแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบอีเมล์ที่เคยได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี / ไม่เข้าร่วมพิธี แล้วทำการคลิกปุ่มหรือลิงก์ พิมพ์ Bill Payment เพื่อทำการชำระเงินใหม่อีกครั้ง

Registration / การลงทะเบียน

เปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
14 ธันวาคม 2561
Early registration
14 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
Late registration
1 - 31 มีนาคม 2562

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

  • Mobile banking application (SCB & ธนาคารอื่นๆ) ผ่าน QR code &Barcode
  • ชำระได้ทั้งรูปแบบเช็ค & เงินสด ผ่านระบบ Cross-Bank bill payment (SCB)
  • ชำระผ่าน SCB ด้วยระบบ CDM/VTM (เครื่องรับฝากเงินสด), ATM

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ปิดระบบการลงทะเบียนและการชำระเงินทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

หากล่วงเลยจากวันดังกล่าวท่านสามารถ Onsite registration ณ สถานที่จัดประชุม ในวันที่ 25 – 27 เมษายน 2562อัตราค่าลงทะเบียน Main Congress

ประเภท Early Registration
ชำระเงินภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562
Late Registration
ชำระเงินวันที่
1- 31 มีนาคม 2562
1. แพทย์สาขาอื่น / แพทย์ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฯ / แพทย์ต่างประเทศ 6,500 บาท 7,000 บาท
2. สมาชิกสามัญและวิสามัญ 5,000 บาท 5,500 บาท
3. อายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร 5,000 บาท 5,500 บาท
4. สมาชิกสามัญ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 3,000 บาท 3,500 บาท
5. สมาชิกสามัญ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ยกเว้นค่าลงทะเบียน
6. แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์,แพทย์ใช้ทุนที่ฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์,แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สาขาตจวิทยาและสาขาประสาทวิทยา 3,500 บาท 4,000 บาท
7. บุคลากรทางการแพทย์ & สาธารณสุข, นิสิต/นักศึกษาแพทย์ 2,500 บาท 3,000 บาท
8. ผู้ติดตาม (Badge เข้าได้เฉพาะห้องนิทรรศการบูธ ไม่สามารถเข้าห้องประชุมวิชาการได้) 2,500 บาท 3,000 บาท
Contact

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt.annual@gmail.com

The Royal College Physicians of Thailand
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt.annual@gmail.com