แจ้งชำระเงิน


หลังจากชำระเงิน ประมาณ 5-10 วันทำการ ท่านจะได้รับอีเมล์จากระบบ เพื่อแจ้ง 2 เรื่อง
  1. แจ้งสถานะการจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนไปทางไปรษณีย์ และ
  2. ให้ดาวน์โหลด QR Code และ e-badge ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องใช้สำหรับแสดงผ่านมือถือ/iPad/Tablet เพื่อแสดงตัวตนท่าน ในการรับของที่ระลึกและเข้างานประชุม
    (หากไม่พบอีเมล์ใน INBOX โปรดตรวจสอบอีเมล์ใน JUNK MAIL)
ข้อแนะนำเพิ่มเติม: เลขที่ชำระเงิน หมายถึง หมายเลขรหัสลูกค้า / Customer ID/ Ref1 ขึ้นต้นตัวเลขด้วย 2019 XX XXXXX XXXตัวอย่างเลขที่ใช้กรอกแจ้งรายการชำระเงินตัวอย่างการกรอกข้อมูลแจ้งชำระเงิน

Contact

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt.annual@gmail.com

The Royal College Physicians of Thailand
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt.annual@gmail.com