ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2017 ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และร่วมไขปริศนาไปพร้อมกับเรา ในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น. ห้อง Lotus suite 7 แล้วเจอกันครับ


ขอเชิญแพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม ร่วมกรอกแบบประเมินออนไลน์
"หนึ่ง ความคิดเห็นของท่านคือการพัฒนางานของเราในการประชุมครั้งต่อๆ ไป"
ทุกท่านที่กรอกแบบประเมิน มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิเช่น Apple watch, STARBUCKS GIFT CARD หลายรางวัล

User
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

Important dates

Submission

Online Abstract Submission Open

  1 November 2016

Abstract Submission Deadline

  31 January 2017


Registration

Early registration

  14 December 2016 - 28 February 2017

Late registration

  1-31 March 2017

Onsite registration


Convocation Program

Convocation ceremony day

Convocation registration online

  14 December 2016 - 31 March 2017

* การลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน และชำระเงินหน้างานประชุมฯ

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ
ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ท่านสามารถดาวน์โหลด
แบบตอบรับการลงทะเบียน
ผ่าน USER&PASS ของท่านซึ่งได้สมัครไว้ จากหน้าเว็บลิงค์นี้
http://www.rcpt.org/conference/2017/
mem_signin.php

โดยคลิกไอคอน
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt.annual@gmail.com
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt.annual@gmail.com
View counter stats